Phone: 505 879 591    E-mail: kancelaria@gozdowski.com
Stałą obsług prawna firm

Firmy prowadzące działalność gospodarczą w większym zakresie zazwyczaj potrzebują prawnika nie do prowadzenia określonych spraw, ale do stałej współpracy z przedsiębiorstwem. 
Windykacja należności

Windykacja należności (wezwania do zapłaty, prowadzenie spraw o zapłatę w postępowaniu sądowym i w toku postępowania egzekucyjnego, poszukiwanie majątku dłużnika).
Prowadzenie spraw procesowych

Prowadzenie spraw procesowych - w postępowaniu przed sądami powszechnymi.
Prowadzenie spraw o charakterze administracyjnym

Prowadzenie spraw o charakterze administracyjnym - przed organami administracyjnymi, np. urzędami skarbowymi, organami samorządu terytorialnego i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Postępowania związane z tworzeniem i rejestracją podmiotów

Postępowania związane z tworzeniem i rejestracją podmiotów gospodarczych (spółek) lub stowarzyszeń.
Sporządzanie pism procesowych wymaganych w postępowaniu cywilnym

Sporządzanie pism procesowych wymaganych w postępowaniu cywilnym (pozew, wniosek, apelacja, zażalenie, kasacja itp.) oraz w postępowaniu administracyjnym (wniosek, odwołanie, zażalenie, skarga do NSA itp.).
Sporządzanie umów zawieranych w obrocie cywilnym oraz umów o charakterze gospodarczym

Sporządzanie umów zawieranych w obrocie cywilnym oraz umów o charakterze gospodarczym (umowy spółki, darowizny, sprzedaży, najmu, leasingu, dzierżawy itp.)
Sporządzanie pisemnych opinii prawnych zawierających przedstawienie stanu faktycznego

Sporządzanie pisemnych opinii prawnych zawierających przedstawienie stanu faktycznego i uwzględnienie wynikających z niego konsekwencji prawnych.

Sprawa opisana w wyroku cytowanym poniżej dotyczy powództwa o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego w okresie pobytu w sanatorium. W czasie zajęć w basenie doszło do uszkodzenia (rozerwania) błony bębenkowej w jednym uchu u powódki. Sprawa zakończyła się ostatecznie zawarciem ugody uwzględniającej roszczenia powódki. Szczegóły w wyroku poniżej.
Wszelkie prawa zastrzeżone