Stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych (osób fizycznych, spółek, spółdzielni).
Windykacja należności (wezwania do zapłaty, prowadzenie spraw o zapłatę w postępowaniu sądowym i w toku postępowania egzekucyjnego, poszukiwanie majątku dłużnika).
Postępowania związane z tworzeniem i rejestracją podmiotów gospodarczych (spółek) lub stowarzyszeń.
Prowadzenie spraw procesowych - w postępowaniu przed sądami powszechnymi.
Prowadzenie spraw o charakterze administracyjnym - przed organami administracyjnymi, np. urzędami skarbowymi, organami samorządu terytorialnego i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Sporządzanie pism procesowych wymaganych w postępowaniu cywilnym (pozew, wniosek, apelacja, zażalenie, kasacja itp.) oraz w postępowaniu administracyjnym (wniosek, odwołanie, zażalenie, skarga do NSA itp.).
Sporządzanie umów zawieranych w obrocie cywilnym oraz umów o charakterze gospodarczym (umowy spółki, darowizny, sprzedaży, najmu, leasingu, dzierżawy itp.)
Sporządzanie pisemnych opinii prawnych zawierających przedstawienie stanu faktycznego i uwzględnienie wynikających z niego konsekwencji prawnych.

Kancelaria prowadzi obsługę zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych, przy czym możliwe jest zarówno jednorazowe skorzystanie z porady jak i dłuższa współpraca w ramach umów terminowych lub tp.Kancelaria ma dwie siedziby na terenie Gniezna. Jedna z nich mieści się w centrum miasta przy ul. Mieszka I 14/3A (skrzyżowanie ul. Chrobrego i Mieszka I) a druga przy ul. Fredry 13 (dojazd na mapce w zakładce kontakt).
Kancelaria specjalizuje się w stałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.
Obsługa prowadzona jest z wykorzystaniem programów komputerowych zawierających aktualny stan prawny oraz niezbędne komentarze prawnicze i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego dostarczanych przez Wolters Kluwer i Legalis, a także z wykorzystaniem dostępnych na rynku pozycji literatury. W kontakcie z klientem mogą być wykorzystane dostępne środki łączności takie jak fax, poczta elektroniczna, telefon. W zakres usług wchodzi m. in.:

 1. Stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych (osób fizycznych, spółek, spółdzielni).
 2. Windykacja należności (wezwania do zapłaty, prowadzenie spraw o zapłatę w postępowaniu sądowym i w toku postępowania egzekucyjnego, poszukiwanie majątku dłużnika).
 3. Postępowania związane z tworzeniem i rejestracją podmiotów gospodarczych (spółek) lub stowarzyszeń.
 4. Prowadzenie spraw procesowych - w postępowaniu przed sądami powszechnymi.
 5. Prowadzenie spraw o charakterze administracyjnym - przed organami administracyjnymi, np. urzędami skarbowymi, organami samorządu terytorialnego i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 6. Sporządzanie pism procesowych wymaganych w postępowaniu cywilnym (pozew, wniosek, apelacja, zażalenie, kasacja itp.) oraz w postępowaniu administracyjnym (wniosek, odwołanie, zażalenie, skarga do NSA itp.).
 7. Sporządzanie umów zawieranych w obrocie cywilnym oraz umów o charakterze gospodarczym (umowy spółki, darowizny, sprzedaży, najmu, leasingu, dzierżawy itp.)
 8. Udzielanie porad prawnych.
 9. Sporządzanie pisemnych opinii prawnych zawierających przedstawienie stanu faktycznego i uwzględnienie wynikających z niego konsekwencji prawnych.

Wyżej określony zakres działania obejmuje w szczególności następujące dziedziny prawa:

 • prawo cywilne,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze, w tym sprawy rozwodowe, o podział majątku małżeńskiego i alimenty,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo finansowe - podatki, cła, prawo budżetowe,
 • prawo budowlane, prawo lokalowe i dotyczące gospodarki nieruchomościami, w tym postępowanie z zakresu wywłaszczeń nieruchomości i związanych z tym odszkodowań,
 • prawo handlowe - spółki jawne, komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, zakładanie tych spółek, ich przekształcenia lub likwidacja,
 • prawo wykroczeń,
 • postępowanie w sprawach o udzielanie zamówień publicznych.

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA FIRMY
Firmy prowadzące działalność gospodarczą w większym zakresie zazwyczaj potrzebują prawnika nie do prowadzenia określonych spraw, ale do stałej współpracy z przedsiębiorstwem. Kancelaria prowadzi obsługę firm w pełnym zakresie, w tym również w zakresie doradztwa z dziedziny prawa podatkowego - więcej znajdziesz na stronie stała obsługa.

PROWADZENIE SPRAW PRZED SĄDAMI I INNEGO RODZAJU ORGANAMI, SPORZĄDZANIE PISM PROCESOWYCH (POZWY, WNIOSKI, APELACJE, ODWOŁANIA ITP.)
Kancelaria reprezentuje klientów przed sądami - w tym również przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka - oraz przed organami administracji rządowej i samorządowej. 

USŁUGI INTERNETOWE
Kancelaria prowadzi obsługę prawną również za pośrednictwem Internetu - czyli w praktyce za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z tego rodzaju usług korzysta coraz więcej klientów. Zachęcam do korzystania z tego rodzaju usług.

PORADY PRAWNE, OPINIE PRAWNE, SPORZĄDZANIE UMÓW

Udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych najbardziej kojarzy się z pracą radcy prawnego, co wynika poniekąd z samej nazwy tego zawodu. Kancelaria oczywiście prowadzi również działalność w zakresie udzielania porad prawnych, sporządzania umów, a także sporządzania pisemnych opinii prawnych - szczegóły na stronie porady prawne.

Copyright 2017 @ Andrzej Gozdowski